Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 11.05.2022 г. от 17:00 часа в гр. Чепеларе се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 11 представители от сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян.

Първата проблемна тема, която беше обсъдена на заседанието на бизнес съвета беше повишените цени на енергията и материалите. Обсъди се възможността за установяване на трайни връзки с Бизнес съвета по Материали и технологии в пограничните области в Гърция и какви биха били възможностите за налагане на продуктите им на гръцкия пазар и съответно гръцки продукти на българския пазар.

Обсъди се проблемът с намирането на работна ръка, това оказва се е основен проблем с доста по-голям обхват и се забелязва във всеки един икономически сектор. Бизнес съветът разисква въпроса за липсата на обучена работна ръка и как това би могло да се промени чрез тясното сътрудничество с образователните институции.