Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιχορήγησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021.

Ο σύλλογος RISK, μαζί με τους συνεργάτες του από το SNC IOR, DE.CU.T.E. και JOIN4CS, ολοκλήρωσαν με επιτυχία την υλοποίηση του έργου «Business Council - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04.2021.

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, οι Βούλγαροι εταίροι πραγματοποίησαν μια σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με τοπικές αρχές και επιχειρήσεις στις παραμεθόριες περιοχές - Kardzhali, Smolyan, Haskovo και Blagoevgrad. Συγκροτήθηκαν επιχειρηματικά συμβούλια σε εννέα τομείς προτεραιότητας – Βιομηχανία Γεωργίας, Βιομηχανία Τροφίμων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υγεία, Υλικά, Τεχνολογίες, Διαχείριση Απορριμμάτων και Αειφόρος Τουρισμός, σε όλους τους τομείς. Πραγματοποιήθηκαν 84 τακτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι των επιχειρήσεων στη συνοριακή περιοχή.

Κατά τις συναντήσεις συζητήθηκαν τα πιο πιεστικά προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ στις περιοχές του έργου. Συζητήθηκαν ενέργειες που θα μπορούσαν να κάνουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ικανότητα των οργανισμών τους να διεισδύσουν σε ξένες αγορές, να επεκτείνουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και πολλά άλλα.

Δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα για την υποστήριξη των εργασιών των επιχειρηματικών συμβουλίων στο Διαδίκτυο και όλα τα σημερινά μέλη γνωρίστηκαν με τις λειτουργίες της. Ως αποτέλεσμα των τακτικών συνεδριάσεων των επιχειρηματικών συμβουλίων και των συζητήσεων που διεξήχθησαν, τέθηκαν ορισμένα θέματα και διαμορφώθηκαν σε μια βάση δεδομένων που ισχύει για όλους τους τομείς και τους τομείς.

Στη συνέχεια, η ομάδα διατύπωσε συστάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, οι οποίες παρουσιάστηκαν στις τοπικές αρχές σε μια σειρά ενημερωτικών συναντήσεων που διοργάνωσε η Ένωση IOR.

Όλες οι δραστηριότητες του έργου έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και οι τελικές εκθέσεις του έργου θα υποβληθούν τους επόμενους μήνες.