Πραγματοποιήθηκε ακόμη μια τακτική συνεδρίαση του επιχειρηματικού συμβουλίου στον τομέα της Τεχνολογίας

Την τρίτη ημέρα των συναντήσεων της Θεσσαλονίκης, η εστίαση μετατοπίστηκε στη στρατηγική ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου με στόχο την ενδυνάμωση άλλων τομέων του προγράμματος ώστε να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες στις επιχειρήσεις τους.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια αναγνώριση του μετασχηματιστικού δυναμικού της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία της παροχής στις επιχειρήσεις της γνώσης και των εργαλείων που απαιτούνται για την αξιοποίηση της τεχνολογίας για ανάπτυξη και καινοτομία.
Με βάση την τεχνογνωσία της ομάδας, οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού εργαστηρίου προσαρμοσμένου στις συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε διαφορετικούς τομείς. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ελκυστικού περιεχομένου και διαδραστικών συνεδριών που απευθύνονται σε διαφορετικά είδη κοινού και στυλ μάθησης.
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν θέματα για το εργαστήριο που κυμαίνονται από στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και αναδυόμενες τεχνολογίες έως πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων σχετικών με κάθε τομέα. Ο στόχος ήταν να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές οδηγίες που οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν για να βελτιώσουν τις λειτουργίες και την ανταγωνιστικότητά τους.
Διερευνήθηκαν επίσης στρατηγικές για την προώθηση του εργαστηρίου και την αύξηση της συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων εκστρατειών μάρκετινγκ, συνεργασιών με ενώσεις του κλάδου και αξιοποίησης υφιστάμενων δικτύων στο πλαίσιο του προγράμματος.
Καθώς η συνάντηση πλησίαζε στο τέλος της, υπήρχε μια αίσθηση ενθουσιασμού και προσμονής για το επερχόμενο εκπαιδευτικό εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες της εκπαίδευσης να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αγκαλιάσουν την τεχνολογία ως καταλύτη για την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2023. στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04 .2021.