Πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον κλάδο της Τεχνολογίας

Στην πόλη της Ξάνθης στις 10.07.2023. πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Τεχνολογίας. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την «Ανάπτυξη πολιτιστικού τουριστικού περιβάλλοντος» - Δ.Ε. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ. στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04.2021.

Η πέμπτη ημέρα της συνάντησης στην Ξάνθη στις 10 Ιουλίου 2023 επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των αναγκών λογισμικού του κλάδου της τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε συζητήσεις σχετικά με την επικρατούσα έλλειψη λογισμικού οργάνωσης και διαχείρισης έργων μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων. Τονίστηκε η σημασία της υιοθέτησης τέτοιων εργαλείων για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η παρουσία συμμετεχόντων από τον κλάδο της πληροφορικής και τον κλάδο ανάπτυξης λογισμικού παρείχε πολύτιμες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες ανάγκες λογισμικού και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τον εντοπισμό κατάλληλων λύσεων λογισμικού και τη γεφύρωση των κενών δεξιοτήτων στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών.

Ένας συμμετέχων μοιράστηκε γνώσεις που αποκτήθηκαν από προηγούμενες συνεργασίες με βουλγαρικές εταιρείες, υπογραμμίζοντας την προσέγγισή τους για την αντιμετώπιση παρόμοιων προκλήσεων λογισμικού. Τα διδάγματα και οι βέλτιστες πρακτικές από Βούλγαρους εταίρους χρησίμευσαν ως πολύτιμες αφετηρίες για την εξερεύνηση πιθανών λύσεων στο πλαίσιο της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες διερεύνησαν πιθανές λύσεις λογισμικού και στρατηγικές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων διαχείρισης έργων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη σημασία των πρωτοβουλιών κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, καθώς και στις δυνατότητες για κοινές προσπάθειες με βουλγαρικές εταιρείες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.