Στην πόλη της Καβάλας πραγματοποίησαν τακτική συνεδρίαση του επιχειρηματικού συμβουλίου στον τομέα των ΑΠΕ

Στις 16.06.2023 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του επιχειρηματικού συμβουλίου στον τομέα των ΑΠΕ στην πόλη της Καβάλας. Η ημερίδα διοργανώθηκε «Ανάπτυξη πολιτισμικού τουριστικού περιβάλλοντος» - Δ.Ε. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ. στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04.2021.

Συγκλήθηκε η έκτη συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να συζητηθούν στρατηγικές για την εφαρμογή καινοτομιών στον ενεργειακό τομέα. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες στον ενεργειακό τομέα μπορούν να εφαρμόσουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα για την προώθηση της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν σε μια περιεκτική συζήτηση που καλύπτει διάφορες πτυχές της εφαρμογής της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα.

Οι συμμετέχοντες διερεύνησαν διαφορετικά πλαίσια και προσεγγίσεις για την προώθηση της καινοτομίας στις ενεργειακές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της ανοιχτής καινοτομίας, της σχεδιαστικής σκέψης και των ευέλικτων μεθοδολογιών. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα πιθανά οφέλη και προκλήσεις που σχετίζονται με κάθε προσέγγιση.

Η συνάντηση εξέτασε την έννοια της καινοτομίας του επιχειρηματικού μοντέλου και τη συνάφειά της με τον ενεργειακό τομέα. Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν τρόπους με τους οποίους οι ενεργειακές εταιρείες μπορούν να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες δυναμικές της αγοράς, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προτιμήσεις των πελατών.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν μελέτες περιπτώσεων και παραδείγματα εταιρειών του ενεργειακού τομέα που έχουν εφαρμόσει με επιτυχία καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν αυτές τις περιπτωσιολογικές μελέτες για να συγκεντρώσουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στους δικούς τους οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες εντόπισαν κοινά εμπόδια στην καινοτομία στον ενεργειακό τομέα, όπως ρυθμιστικούς περιορισμούς, αποστροφή κινδύνου και παλαιού τύπου υποδομές. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από στρατηγικές για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για καινοτομία.

Τα επόμενα βήματα που αποφάσισαν να κάνουν τα μέλη του συμβουλίου είναι:
-Ανάπτυξη στρατηγικής καινοτομίας: Ξεκινήστε την ανάπτυξη μιας στρατηγικής καινοτομίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τους στόχους των ενεργειακών εταιρειών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.
-Πιλοτικά έργα: Προσδιορισμός ευκαιριών υλοποίησης πιλοτικών έργων δοκιμής και επικύρωσης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων στον ενεργειακό τομέα.
-Δημιουργία ικανοτήτων: Παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης σε εταιρείες ενέργειας για τη δημιουργία εσωτερικών δυνατοτήτων καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας μιας κουλτούρας πειραματισμού και ανάληψης κινδύνων.
-Συνεργασίες συνεργασίας: Εξερευνήστε ευκαιρίες για συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, παρόχους τεχνολογίας και άλλους ενδιαφερόμενους για τη συνδημιουργία καινοτόμων λύσεων και την προώθηση της καινοτομίας σε ολόκληρη τη βιομηχανία.