В гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 12.04.2023г. от 16:00 часа в град Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха шестима представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше залата на сдружение „Европа в диалог“, гр. Кърджали. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с: мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като даде няколко минути за представяне на новите членове, след което обърна внимание на Правилника за дейността на Бизнес съвета.

Присъстващите на срещата се оплакаха на екипа по управление на проекта от нереализирания проект за депо за битов отпадък на територията на обл. Кърджали. За съжаление проектът пропада още преди години и резултатите, които са налице в момента са тонове от нерегламентирано изхвърляни отпадъци.

Присъстващите на срещата споделиха, че многократно са сигнализирали за проблема, но резултатите са нулеви. Притеснението на хората, живеещи в района произтича от факта, че в района на нерегламентираното сметище има множество земеделски земи. Наблизо преминава река Върбица  и заедно с влагата всичко се просмуква в почвата, а оттам и в реката.

Във връзка с горното, членовете на съвета изразиха своите страхове, че по този начин се застрашава био равновесието в района, че почвата и водата са замърсени, съответно и земеделската продукция, която се отглежда в района е опасна за здравето на хората.

Присъстващите потърсиха съдействието на екипа по управление на проекта за организирането на кръгла маса, на която да се обсъдят възможностите за разрешаване на проблема и намаляването на вредното въздействие, което нерегламентираното сметище оказва върху природата наоколо.