На 12.04 в Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 12.04.2023 г. от 13:00 часа в с. Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в заседателната зала на Община Кирково. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Текстил. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Фокусът на свободната дискусия беше в разкриването на нови работни места в текстилния сектор на територията на общината. |Текстилната индустрия е със силни позиции на територията на общината. Шивашките предприятия дават работа на голяма част от жителите на общината. За съжаление обаче голяма част от младите хора напускат родните си места, за да търсят препитание в по – големите населени места, както и заради по – атрактивното заплащане, по – добрите здравни заведения, социален живот и др.

Членовете на съвета са на мнение, че младежите биха могли да остават по родните си места, ако имат стабилна и добре платена работа. Така поне една малка част от сериозния демографски проблем в страната ни постепенно ще намери своето решение.

Гореописаните процеси зависят  изцяло от частните интереси на големите работодатели в района, затова членовете на съвета излезнаха с предложение, чрез посредничеството на местните власти да бъдат организирани дни на отворените врати, в в които работодателите да представят информация за възможностите за развитие, които текстилната индустрия дава.