В гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 21.03.2023 г. от 17:00 часа в гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана зала “Знание“ – гр. Хасково. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като остави време за кратко представяне на новите членове на бизнес съвета. Бяха отделени няколко минути за представяне на Правилника за работа на БС в сектор здравеопазване.

Фокуса на свободната дискусия беше в наличието на множество пропуски и противоречия в действащото към момента законодателство. Като един от най – съществените проблеми, които членовете на съвета изтъкнаха се явява търговския статут на лечебните заведения за болнична помощ с доминиращо участие на държавата, което от своя страна води до неефективни начини за финансиране на същите.

Член на съвета, присъстващ на заседанието обясни на екипа по управление на проекта как, при наличието на достатъчно средства в Районните здравни каси, особено в малките населени места, биват затваряни болници, поради липсата на пациенти, съответно и на финансиране. Така лекарите, работещи по места не успяват да изкарат достатъчно пари, дори за собствените си заплати, болниците се закриват и малкото останали хора в пограничните общини нямат достъп до болнична помощ.

Присъстващите на срещата членове на съвета в сектора, заедно с екипа по управление на проекта, решиха да организират кръгла маса между представители на НЗОК, местната власт, лекари и пациент, с цел да се инициират законодателни промени и здравната реформа да се състои по начин, който ще е благоприятен за всички заинтересовани.