Στο Smolyan πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

Στις 11.03.2023 στις 12:00 στην πόλη Smolyan, πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου σχετικά με τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας στις παραμεθόριες περιοχές Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali και Smolyan και η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου " Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275" χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης Αρ. Β6.3α.18/13.04.2021.

Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε εκπρόσωποι του κλάδου από τις παραμεθόριες περιοχές Χάσκοβο, Κάρτζαλι, Μπλαγκόεβγκραντ και Σμόλιαν. Η συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Κλωστοϋφαντουργίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα στην οδό Polkovnik Serafimov No. 2, 2ος όροφος, Smolyan. Παρασχέθηκε τεχνικά, εξοπλισμένος - πολυμέσα, φορητός υπολογιστής, εκτυπωτής, καθώς και πίνακες πληροφοριών, banner και υλικό παρουσίασης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού Επικοινωνίας και Δημοσιότητας του προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. Επιπλέον, παρασχέθηκαν απολυμαντικά, καθώς και νερό, καφές και τσάι για να διασφαλιστεί το διάλειμμα για καφέ της εκδήλωσης.

Ο συντονιστής της εκδήλωσης καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους κάνοντας μια σύντομη παρουσίαση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΒΣ στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας. Μετά από αυτό ξεκίνησε μια ελεύθερη συζήτηση για θέματα μελών του ΠΣ.

Ένα μέλος του συμβουλίου παρουσίασε στοιχεία από πρόσφατες μελέτες ότι η κλωστοϋφαντουργία παρέχει 4,5 δισεκατομμύρια εξαγωγές, που αντιστοιχεί στο 11% των εξαγωγών της Βουλγαρίας.

Η χώρα μας έχει μακριές παραδόσεις στην κλωστοϋφαντουργία, η οποία είναι καθοριστική για την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Αντίστοιχα, αυξάνεται και η ζήτηση για βουλγαρικά προϊόντα. Από εκεί πηγάζει το σοβαρότερο πρόβλημα της κλωστοϋφαντουργίας στη χώρα μας, δηλαδή η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Όπως έχουν μοιραστεί τα μέλη του συμβουλίου και σε άλλες παραμεθόριες περιοχές, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού είναι ένα από τα κύρια προβλήματα για την ανάπτυξη της χώρας μας ως ανταγωνιστικής δύναμης στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας.

Σε σχέση με τα παραπάνω, οι παρόντες στη συνάντηση αποφάσισαν να προετοιμάσουν μια ενημερωτική εκστρατεία με τη μορφή φυλλαδίων, τα οποία, με τη βοήθεια των τοπικών αρχών, θα διανεμηθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην επικράτεια της περιοχής και έτσι θα αυξηθεί η δημοτικότητα του τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει η κλωστοϋφαντουργία.