В гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 11.03.2023 г. от 12:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Пет представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в Залата на ул. Полковник Серафимов №2, ет.2, гр. Смолян. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Текстил. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Член на съвета изложи данни от последни проучвания, че текстилната индустрия осигурява 4.5 млрд. износ, които се равняват на 11% от експорта на България.

Държавата ни е с дълги традиции в текстилната индустрия, което е определящо за високото качество на произведената продукция. Съответно се увеличава и търсенето на българската продукция. От тук произтича и най – сериозния проблем на текстилната индустрия в страната ни, а именно липсата на квалифицирана работна ръка.

Както са споделяли членовете на съвета и в други погранични области, липсата на квалифицирани кадри е сред основните проблеми за развитието на страната ни като конкурентноспособна сила в текстилната индустрия.

Във връзка с горното присъстващите на срещата взеха решение да подготвят информационна кампания под формата на брошури, която с помощта на местните власти да се разпространи в учебните заведения на територията на областта и така да се повиши популярността на възможностите за професия, които текстилната индустрия предлага.