Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

 

На 10.12.2022г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.  На заседанието присъстваха шестима представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в Зала 1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград.

На днешното заседание на БС в сектор ВЕИ разговоте протекоха по темата за водорода, който може да има решаващ принос както за екологичния преход, така и за енергийната сигурност и постигане на неутралност по отношение на климата и за ускоряване на прехода към чиста енергия чрез използването на водород от възобновяеми източници и с малък въглероден отпечатък. ЕС стимулира иновациите и развитието на международния пазар на водород. Целтае да се създаде прозрачен световен пазар без изкривявания на търговията и инвестициите. Това ще промени изцяло европейската енергийна независимост от един доставчик и един вид енергия.

В областта на изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа, топлинна и/ или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници, ефективното законодателство ще подпомогне в дългосрочен план всички български предприятия и ще даде възможност на компаниите да преодолеят по – успешно кризисните ситуацииц. По този начен ще се забърза „зеления преход“ в страната, българските фирми ще станат по – конкурентноспособни и равнопоставени с гражданите на страните членки на Европейския съюз.