Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

   На 10.12.2022гл от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща в град Благоевград. Ангажираната зала беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

На настоящето заседание на БС в сектор Материали и технологии във връзка с възникнали въпроси на предходната среща на сектора беше изнесена информация за предстоящите финансирания на бизнеса през 2023г. Планирано е обявяването на единадесет мерки за подпомагане на бизнеса по три от основните финансиращи програми: Плана за възстановяване и устойчивост, новата Програма конкурентноспособност и новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация. Прием на проекти ще стартира още в първата половина на годината .

През втората половина на 2023г.: Процедура за развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, изградени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“(2014-2020г.). Общ бюджет 336 мил.лв.

През втората половина на 2023г.: Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса. Общ бюджет 49 мил.лв.