Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

 

На 03.12.2022г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.  На заседанието присъстваха представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в Зала 1 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград.

На днешното заседание на БС в сектор ВЕИ разговоте протекова под знака на енергийната криза в Европа, в т.ч. и в България. Един от членовете на БС обясни, че разходите за производство на електроенергия от възобновяеми източници драстично намаляват през последното десетилетие и днес производството на електроенергия от нови инсталации за производство на енергия от слънце и вятър в Германия, например, е по-евтино от това от изкопаеми горива (в контекста на кризата с газа).

В допълнение се обсъди и фактът, че развитието и разпространението на възобновяемите енергийни технологии обаче, често бива възпрепятствано от редица административни процедури и ограничения като продължителен процес на включване на мощностите в мрежата, изискване на редица документи на гише (липсва онлайн кандидатстване), получаването на разрешение за строеж в някои региони трае повече от 6 месеца и това има негативно влияние върху очакваната инвестиционна възвръщаемост. Въпреки това използването на ВЕИ подпомага намаляването на енергийната зависимост и има роля в задържането на ценовите нива на енергията на регионално и локално равнище.

БС в сектор ВЕИ реши на следващото си редовно заседание да обсъди с какви предложения по отношение на облекчаването на административните процедури да изведе и депозира към съответните администрации.