Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 03.12.2022г. от 16:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща в град Благоевград.  Ангажираната зала беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Представителите на сектора стартираха дискусия свързана с ваксинацията. Като един от членовете на БС, обясни че поради продължителната пандемична обстановка вследствие на Ковди-19 задължителната ваксинация на децата е изостанала, като към момента не малък брой деца нямат задължителните ваксини, поради ред причини.

Бизнес съветът по здравеопазване реши да апелира местните власти за съдействие за провеждане на информационна кампания по съответните населени места, чрез разпечатването на брошури и/или поставяне на съобщения както на сайтовете на общините, така и по информационни табла, чрез които да се популяризират ползите от ваксинирането, а и за да възвърне доверието на хората във ваксините.