Проведе се редовно заседание в сектор Здравеопазване

На 26.11.2022г. от 16:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща в град Благоевград.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като остави време за кратко представяне на новите членове на БС, освен това отдели и няколко минутки за представяне на Правилника за работа на БС по здравеопазване.

Дискусията по теми повдигнати от членове на БС по здравеопазване отново се насочи в контекста на липсата на кадри. Член на БС даде пример, че само една болница в България има официално мениджър по човешки ресурси, което е важно.

Обсъди се наскоро публикувано изследване, според което 1200 места в медицинските университети в България ще за нужни на годишна база, за да се компенсира недостигът им в лечебните заведения, като същите трябва и да завършат. Малкото остнали сестри/акушерки в България, а име доктори, често работят на по 2, дори 3 места.

Това на първо място е следствие от липсата на кадри, но и до голяма степен от ниското заплащане, което от своя страна кара специалистите да търсят допълнителна работа, за да успяват да покриват личните си разходи.

За съжаление, се обсъди, че това определено не повишава качеството на услугата, като дори в повечето случаи го влошава, поради прекалено голямата натовареност на медицинските специалисти, а в някои случаи води и до лекарски грешки.

Представителите на БС по здравеопазване се съгласиха, че секторът на здравеопазването е много тясно свързан с образование, в този смисъл се взе решение бъдат изведени в общ списък липсите (на съответните кадри), които да бъдат предоставени на Висшите учебни заведения, като в допълние биха могли да се организират поредица от срещи на абитуриентите с надеждата да се активират и да кандидатстват медицина.