Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Устойчив туризъм

На 19.11.2022г. от 13:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха шестима представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата на бизнес съвета по Туризъм започна на време в присъствен режим.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на проектната идея и програмата, като остави няколко мунутки за представяне на новите членове.

Според присъстващите представители на сектора най-голямото предизвикателство пред сектора остават глобалните кризи – военните действия в Украйна, негативните ефекти от пандемията, нарушените вериги на доставки и произхождащата от това инфлация.

Според един от присъстващите членове на БС е важно да се инициират законови промени в нормативната уредба за категоризиране, както и да се променят правилата за работа на Националния съвет по туризъм, за да се подпомогне развитието на туристическия сектор. Както и че следва да се делегират по-сериозни права на Консултативния съвет по въпросите на туризма по формирането и реализацията на туристическата политика на Общината, а не като сега – нещата да са формални.

Обект на дискусия беше и проблемът с липсата на сезонни работници, като друг член на БС отбеляза, че често програмите за квалификация и преквалификация на работници стартират през пролетта на следващата година, вместо веднага след летния сезон.