Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 19.11.2022г. от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажираната зала беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Дискусията, която стартира в процеса на провеждане на срещата беше в контекста на липсата на работна ръка, както и за задържането на работниците. В тези случаи представителите на сектора изпитват огромни затруднения.

Член на БС сподели и изведе като основен проблем липсата на работници/служители, като сподели, че най-трудно се намират ниско квалифицирани работници (те от своя страна се задържат най-трудно на пазара на труда, поради ред причини -непостоянство) и кадри с квалификация и опит (този вид експерти пък са твърде малко и в повечето случаи са концентрирани в големите градски центрове).

В този случаи се взе решение на общо основание да се обърне внимание на местните администрации и териториалните разпределения на бюрата по труда да информират по-ефективно заинтересованите лица и/или местните медиатори да оказват помощ за намирането на работна ръка.