Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 19.11.2022 г. от 14:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха шест представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата се проведе в Зала 1, намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020.

Присъстващите на заседанието отбелязаха, че поради енергийната криза, ВЕИ секторът се развива доста бурно в последните години. Това е свързано и с повишаването на цените през втората половина на годината. Това обаче може да доведе до излишък на електроенергия и понижаване на цените. Членовете на съвета отбелязаха, че досега законът даваше преференциална цена на малки фотоволтаични централи до 30 kWh, които са в урбанизирани територии, а над 30 kWh бяха на свободния пазар. Като отбелязаха, че цената на свободния пазар е по-висока, отколкото тази преференциална цена, която в момента е 165лв. на MWh, а на борсата е над 400 лв. на MWh.

В тази връзка представители на сектора изразиха своите притеснения и дори определиха като хаос Плана за възстановяване и устойчивост и подчертаха, че в него първоначално са били предвидени много повече средства за много повече домакинства.

Бизнес съвета излезе с общо решение общините и/или областните администрации по места да предприемат действия по информирането на заинтересованите лица да кандидатстват по НПВУ. За тази цел ще се оформи писмо – искане към съответните институции за осигуряване на информация и/или за определяне на експерт, които от своя страна да дават насоки на заинтересованите лица.