Проведе се редовно заседание на Бизнес съвета в сектор Здравеопазване

На 12.11.2022 г. от 11:00 часа в гр. Благоевград на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.
На срещата присъстваха общо 7 представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана зала №2 намираща се на ул. „Тодор Александров“ №32 в град Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.
Присъстващите представителите на сектора посочиха лимитите за дейността на болниците, недостига на кадри и недостатъчното финансиране като основни проблеми в здравеопазването. Г-н Божидар Василев подчерта, че проблемите в здравеопазването не са само от финансово естество. По отношение на липсата на кадри той посочи, че младите специалисти търсят не само достойни възнаграждения, но и среда и възможности за семействата им, която в доста случаи липсва. В този смисъл за младите специалисти е важно какви условия им се предлагат, особено в малките градове, а възнаграждението е едва на трето място сред приоритети им.
Участниците в бизнес съвета единодушно изразиха своето мнение, че трябва да насочат своите усилия към подобряване на осведомеността и взаимодействието с институциите за решаване на проблемите с липсата на кадри.