Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци

На 14.09.2022г. в от 14:30 часа, в сградата на общинска администрация Смолян, се проведе заседание на Бизнес съвет в приоритетен сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше зала в общинска администрация Смолян. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с: мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, в т.ч. и включилите се дистанционно, като беше направено предложение за дневен ред на заседанието.

Присъстващите на срещата обсъдиха разработването на мащабна онлайн кампания, която да популяризира управлението на отпадъцита на домакинствата и МСП. Бяха дадени препоръки за разделното събирани и рециклирането на битов, текстилен и неопасен промишлен отпадък.

Участницице в съвета коментираха политиките при управлението на отпадъци и бяха направени предложения върху, които да се акцентира при изготвянето на публикациите за онлайн кампанията.