Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Устойчив туризъм

На 08.07.2022 г. от 18:00 часа в зала “Знание“, гр. Хасково се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.
На срещата присъстваха 10 човека, които бяха представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата на бизнес съвета по Туризъм започна на време в присъствен режим.
Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като отправи предложение за дневен ред към присъстващите членове. Присъстващите представителите от Камара на занаятчиите изложиха своите проблеми, по които стартира дълга дискусия.
За пореден път, основен проблем бе липсата на конструктивна комуникация с представителите на местната власт, тъй като след Заповед на Кмета на общината същите са заставени да използват касов апарат, за да продават своите артикули, но от друга страна това не е законово задължение за занаятчиите, тъй като същите са самоосигуряващи се лица (свободни провесии). Казусът предизвика бурна дискусия – обсъдиха се възможностите за решение на проблема.
По предложение на участващите от предното заседание, се проведе кратка демонстрация на възможностите на модерните мобилни апарати, с който занаятчиите могат сами да правят снимки на продуктите, които произвеждат, за да привлекат повече купувачи.
Присъстващите зададоха въпроси за възможностите за продажба на продукти онлайн – отговори на задаените въпроси ще бъдат дадени от модератора на следващото заседание на бизнес съвета.