Проведе се първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 09.05.2022 г. от 17:30 часа в гр. Харманли се проведе първото редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха 6 представители от сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана зала в „Краезнание“ в културен институт Хармални.

Дебатът логично прие своята посока в обсъждането на ефектът от пандемията върху здравеопазването и как са изпъкнали проблемите в здравната си система. Основен проблем за пограничните региони и по конкретно в по-малките населени места е липсата на здравеопазване. В населените места, които са на над 50-60 км от голям град, липсва навременна и качествена лекарска помощ, в т.ч. на места липсва достатъчно добре развита аптечна мрежа, липсват зъболекари (или същите идват веднъж/два пъти седмично по график), същото се отнася и до личните лекари.

Членовете на бизнес съвета бяха единодушни, че трябва първата негова задача да се занимае с повишаване осведомеността още в училищна възраст и активирането на младежите да учат медицина или фармация, чрез обещание или заявка за наемането им на работа след дипломиране и съответно задържането им в пределите на рагиона.