Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δήμου Μπλαγκόεβγκραντ

Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους της περιφερειακής διοίκησης και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2021 στην αίθουσα σεμιναρίων του Δήμου Μπλαγκόεβγκραντ. Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Business Council- BC 6275» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021.

Η συνάντηση ξεκίνησε την ώρα που είχε ανακοινωθεί. Παρά τον μικρό αριθμό παρευρισκομένων εκπροσωπήθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της περιοχής. Όσοι ήρθαν στη συνάντηση προσέγγισαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικά συμβούλια με ενδιαφέρον. Ο συντονιστής καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έκανε μια διεξοδική παρουσίαση του προγράμματος INTERREG. Μετά την παρουσίαση του προγράμματος ακολούθησε περιγραφή του δικαιούχου με τις καλές πρακτικές και τον πραγματικό προσανατολισμό του στις δημόσιες υποθέσεις. Επεξηγήθηκαν οι εταίροι του έργου, το προφίλ τους και η εστίαση στις δημόσιες υποθέσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παρουσιάστηκε η έννοια των επιχειρηματικών συμβουλίων, η εντολή τους, το όραμά τους και το τι θα κάνουν. Το επίκεντρο της παρουσίασης ήταν τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένα επιχειρηματικό συμβούλιο στην επιχειρηματική κοινότητα.<br>
Δεδομένου του προφίλ των συμμετεχόντων, δόθηκε χρόνος σε κάθε άτομο μετά την παρουσίαση και το πρόγραμμα για να συστηθεί και να εξηγήσει σε ποιο τομέα ήταν η επιχείρησή του και ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν. Την ευκαιρία άδραξε κάθε συμμετέχων και η συζήτηση δημιούργησε σοβαρά ερωτήματα. Εκτιμήθηκε ιδιαίτερα η ευκαιρία όλων να συμμετάσχουν σε ένα συμβούλιο που φέρνει κοντά επιχειρήσεις ανά κλάδο σε όλη τη συνοριακή περιοχή.<br>
Μετά το διάλειμμα για καφέ, η κύρια συζήτηση αφορούσε τους συμμετέχοντες των συμβουλίων, τα προφίλ τους και τον τρόπο να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι για να λύσουν το πρόβλημά τους.<br>
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη ΜΚΟ RISK δόθηκαν λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης, όπως email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ιστότοπος,<br>
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, εν κατακλείδι, ζητήθηκε, και από την πλευρά του δικαιούχου, δεσμεύτηκε, κατά την ουσιαστική συγκρότηση των επιχειρηματικών συμβουλίων, να αναζητηθούν οι παρόντες στη σημερινή συνεδρίαση.
Μετά το τέλος της εκδήλωσης, εκπρόσωπος του δικαιούχου και ο συντονιστής πραγματοποίησαν μια σειρά από άτυπες προσωπικές συνομιλίες με εκπροσώπους επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να δημιουργήσουν προσωπική επαφή σχετικά με τη συγκρότηση των συμβουλίων και την ένταξή τους σε αυτά.

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Ανάπτυξης Καινοτόμων Εταιρειών Εκκίνησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.