Предстоят поредица от информационни срещи в област Кърджали


В изпълнение на дейности по проект “Business Council- BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г., предстоят серия от срещи в област Кърджали.
По време на срещите, широката общественост ще бъде запозната с дейността на бизнес съветите, които предстои да бъдат сформирани в региона.
На срещите са поканени представители на бизнеса от региона, общинска администрация и представители на браншови организации, камари и палати.