Πραγματοποιήθηκε δημόσια ενημερωτική συνάντηση στην πόλη Chepelare

Πραγματοποιήθηκε στις 30.11.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων ενημερωτική εκδήλωση για το έργο "Business Council- BC 6275" που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, σύμβαση επιδότησης № B6.3a.18/13.04.2021 του Δήμου Τσεπελάρε. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, κλαδικών οργανώσεων και δημοτικής διοίκησης. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Τσεπελάρε κ. Κουζμόβ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενδελεχής παρουσίαση του έργου και των στόχων του καθώς και της ιδέας ίδρυσης επιχειρηματικών συμβουλίων. Εξηγήθηκαν οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητές τους με επίκεντρο τη χρησιμότητα των επιχειρηματικών συμβουλίων για το επιχειρηματικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην παραμεθόρια περιοχή με την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020».

Αυτό το έγγραφο συντάχθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Ανάπτυξης καινοτόμων εταιρειών startup και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας