Хранителна промишленост

Секторът на Хранителната промишленост обхваща всички производители и търговци, чиято сфера на дейност е свързана със производството на храни и напитки – хлебарство, сладкарство, производство на месни и млечни продукти, плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство, както и търговски обекти, търгуващи с хранителни продукти.

How do I become a member of a business council in the agro-food industry?

 • Fill in the membership application form below
 • Receive a call from the organizers of the business council in the sector
 • Attend and participate in meetings, activities and trainings

  Apply for membership

  Business sectors
  Contacts
  Address

  City of Chepelare, Bulgaria, 4 Khan Asparuh st.

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu