Хранителна промишленост

Секторът на Хранителната промишленост обхваща всички производители и търговци, чиято сфера на дейност е свързана със производството на храни и напитки – хлебарство, сладкарство, производство на месни и млечни продукти, плодове, зеленчуци, подправки в т.ч. и животновъдство, както и търговски обекти, търгуващи с хранителни продукти.

Как да стана член на бизнес съвет в агро-хранителната индустрия?

 • Попълвам заявката за членство под този текст
 • Приемам обаждане от страна на организаторите на бизнес съвета в моя сектор
 • Присъствам и участвам на заседания, активности и обучения

  Заяви членство

  Бизнес сектори
  Контакти
  Адрес

  гр. Чепеларе, България, ул. Хан Аспарух №4

  +359878526715

  contact@bcouncil.eu