Основните резултати от проекта са постигане на партньорство между представители на бизнеса, местните администрации и държавни агенции, с цел намаляване на идентифицираните ограничения, поставени пред предприемачите.

Измерим резултат е създаването на бизнес съвети, съставени от представители на бизнеса и администрацията, които бизнес съвети, веднъж създадени, продължават да съществуват и решават идентични местни проблеми. Ще бъдат сформирани 14 бизнес съвета – по един съвет от приоритетните области в Гърция и България.