ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ?

Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании"

Ο οργανισμός μας έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση Startup Weekend, TEDx, Startup Europe Week, Silicon Drinkabout SIStory, SISiety.

Υλοποιήσαμε με επιτυχία ένα έργο στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg VA Βουλγαρία-Ρουμανία. Διοργανώνουμε επίσης εκδηλώσεις για νεοφυείς και επιχειρηματικές εταιρείες.

Παρέχουμε εκπαίδευση παιδαγωγικού προσωπικού στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης - Βασική Δραστηριότητα 1 - Εκπαιδευτική Κινητικότητα για Πολίτες.

Αυτήν τη στιγμή ασχολούμαστε με την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης προϋπηρεσίας στο προσωπικό σε πολλά ιδρύματα παιδικής μέριμνας στο Plovdiv, η οποία περιλαμβάνει:

- Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τις ευκαιρίες, τις διαστάσεις και τους στόχους του προγράμματος Erasmus+.

- Παρουσίαση και συζήτηση των προτεραιοτήτων των ιδρυμάτων παιδικής μέριμνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης Erasmus+ και εισαγωγή των εγγράφων Europass ως εργαλείο πιστοποίησης.

- Οργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίων για τις δυνατότητες διαδικτυακών πλατφορμών για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση και τις προοπτικές ευρύτερης ένταξής τους στο έργο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

- Συνεργασία με διαδικτυακές πύλες για την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του προσωπικού (χρήση της βάσης πόρων), εργασία σε έργα, κοινή χρήση καλών παιδαγωγικών πρακτικών, εύρεση συνεργατών, συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις.