КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение "Развитие на иновативни стартиращи компании"

Организацията ни има богат опит при организирането на Startup Weekend, TEDx,, Startup Europe Week, Silicon Drinkabout SIStory, SISiety.

Успешно изпълнихме проект по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VA България-Румъния. Също така организираме събития за стартиращи и предприемачески компании.

Провеждаме обучения на педагогически персонал в сектор „Училищно образование“ – Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“.

Към настоящия момент сме ангажирани с извеждането на предварителна теоритична и практическа подготовка на персонал в няколко детски заведения в Пловдив, която включва:

– Организиране и провеждане на обучителни семинари за запознаване на кандидатите с възможностите, измеренията и целите на програма „Еразъм+“

– Представяне и обсъждане на приоритетите на детските заведения в контекста на Европейският им план за развитие по програма „Еразъм+“ и запознаване с Europass документите, в качеството им на сертифициращ инструмент;

– Организиране и провеждане на уъркшопи, свързани с възможностите на онлайн платформите за предучилищното и училищно образование и перспективите за тяхното по-широко интегриране в работата на учебните институции

– работа с уеб портали за професионалните нужди на персонала (ползване на ресурсната база), работа по проекти, споделяне на добри педагогически практики, намиране на партньори, участие в уебинари и онлайн обучения.