Σχετικά με το Έργο

Δύο οργανισμοί από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα επικεντρώθηκαν στην επίτευξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη συνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, επικεντρώνουν τις κοινές τους προσπάθειες στην υλοποίηση του έργου του Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Κύριος στόχος του έργου είναι η ίδρυση επιχειρηματικών συμβουλίων στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, που καλύπτουν 7 τομείς προτεραιότητας ( Αγροδιατροφική βιομηχανία, Διαχείριση απορριμμάτων για ανακύκλωση ή ενέργεια, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, Αειφόρος τουρισμός, Υγεία, Υλικά - Τεχνολογία, Κλωστοϋφαντουργία βιομηχανία). Προβλέπεται Επιχειρηματικό Συμβούλιο για κάθε τομέα προτεραιότητας στην ελληνική και βουλγαρική περιφέρεια Έβρου, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Χάσκοβο, Κάρτζαλι, Σμόλιαν και Μπλαγκόεβγκραντ.

Ο κύριος ρόλος κάθε επιχειρηματικού συμβουλίου είναι να προσλαμβάνει εκπροσώπους ΜΜΕ, κλαδικών οργανώσεων, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοτικών και περιφερειακών διοικήσεων και επιχειρηματίες σε κάθε έναν από τους τομείς προτεραιότητας για να επηρεάσουν τα τομεακά ζητήματα μέσω των δράσεων του συμβουλίου. , να υποστηρίζουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ανταλλάσσουν εμπειρίες με ομολόγους τους στην Ελλάδα. Η σύνδεση μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων από κάθε κλάδο προτεραιότητας και εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης θα επιτευχθεί μέσω αυτού του έργου, επιτρέποντάς τους να συζητήσουν τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και να συζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές καθώς και την τεχνογνωσία για κοινά προβλήματα και περιορισμούς.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου, θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα περιέχει εξειδικευμένες πληροφορίες για επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η πλατφόρμα θα δημοσιεύει περιεχόμενο σχετικό με το έργο των επιχειρηματικών συμβουλίων, τις δραστηριότητες που ασκούν καθώς και τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων τους. Κύριο καθήκον της πλατφόρμας είναι να διασφαλίσει την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια των εργασιών των συμβουλίων στη Βουλγαρία και την Ελλάδα.

Δραστηριότητες

Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου

12.04.2023 г.

Προϋπολογισμός

614 000 €

Financial Services

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Government Services

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Financial Services

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Natural Resources

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Business Planning & Strategy

In what areas do you provide management consulting?

Successful experience of experts in structuring investment projects, developing and implementing construction, developers and energy projects, restructuring programs, etc. provides a positive impact on your company profitability.

In which countries do you provide consulting services?

Successful experience of experts in structuring investment projects, developing and implementing construction, developers and energy projects, restructuring programs, etc. provides a positive impact on your company profitability.

How is a consulting project started and organized?

Successful experience of experts in structuring investment projects, developing and implementing construction, developers and energy projects, restructuring programs, etc. provides a positive impact on your company profitability.

How It Works & How We Do It

We are working in the format of an outsourcing project office. We assume operational coordination and control over the compliance with all project implementation parameters that ensures the execution of works on time.

Integrating of innovation and public benefit into your workflows; ensuring strategic and sustainable development of your organization from project.

marketing analysis
finance strategy
business innovation
CORPORATE MANAGEMENT