За Проекта

Две български и две гръцки организации насочени към постигането на устойчива бизнес среда в пограничния район Гърция -България, финансирани от програма Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, концентрират своите съвместни усилия в изпълнение на проект Business council. Основната цел на проекта е създаването на бизнес съвети в България и Гърция, които да обхващат 7 приоритетни сектора ( Агро-хранителната промишленост, Управлението на отпадъците за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали – Технологии, Текстил промишленост). Предвижда се създаването на по един бизнес съвет за всеки приоритетен сектор в Гърция и България районите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Основната роля на всеки бизнес съвет е да привлече в своята структура представители на МСП, браншови организации, стопански и търговки камари, представители на местна власт и общинска и областна администрация и предприемачи, които във всеки от приоритетните сектори да въздействат с действията на съвета върху проблеми на сектора, да подпомагат дейността на бизнеса и да обменят опит със своите колеги в Гърция. Чрез този проект ще бъде постигната свързаност между представители на бизнеса от всяка от приоритетните индустрии и представители на местната власт, ще могат да обсъждат проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен бизнеса, и да обсъждат добри практики и ноу-хау за общи проблеми и ограничения.

В рамките на проектните дейности ще бъде създадена онлайн платформа, която ще съдържа специализирана информация за бизнеса в Гърция и България. На платформата ще бъде публикувано съдържание свързано с работата на бизнес съветите, дейностите, които изпълняват, документация от тяхната дейност. Основната задача на платформата е да гарантира дигитализация и прозрачност при работата на съветите в България и Гърция.

Дейности

Срок за изпълнение на проекта

12.04.2023 г.

Бюджет

614 000 €

Financial Services

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Government Services

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Financial Services

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Natural Resources

We help financial institutions, from banking and insurance to wealth.

Business Planning & Strategy

In what areas do you provide management consulting?

Successful experience of experts in structuring investment projects, developing and implementing construction, developers and energy projects, restructuring programs, etc. provides a positive impact on your company profitability.

In which countries do you provide consulting services?

Successful experience of experts in structuring investment projects, developing and implementing construction, developers and energy projects, restructuring programs, etc. provides a positive impact on your company profitability.

How is a consulting project started and organized?

Successful experience of experts in structuring investment projects, developing and implementing construction, developers and energy projects, restructuring programs, etc. provides a positive impact on your company profitability.

How It Works & How We Do It

We are working in the format of an outsourcing project office. We assume operational coordination and control over the compliance with all project implementation parameters that ensures the execution of works on time.

Integrating of innovation and public benefit into your workflows; ensuring strategic and sustainable development of your organization from project.

marketing analysis
finance strategy
business innovation
CORPORATE MANAGEMENT