Основната дейност на този проект е създаването на бизнес съвети. Всеки съвет е съставен от представители на бизнеса и местните администрации и регулаторни органи, които ще обсъждат проблемите и възможностите на двете страни. Съветът ще постигне партньорство, което ще се справи с основните проблеми, с които се сблъсква бизнеса в своята дейност и по този начин ще направи за укрепване на факторите, влияещи на предприемаческия успех, за стимулиране на оцеляването на бизнеса и за насърчаване на предприемаческата култура, включително стартиране на нов бизнес.

Ще бъде представена информация, която ще бъде полезна за всеки тип бизнес, с фокус върху върху приоритетните сектори: Агрохранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здравеопазване, Материали – технологии, Текстил индустрия. Целите на този проект напълно отговарят на целите на програмата, а именно: премахване на бариерите и тесните места за МСП.