Τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον Τομέα Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης

Την πέμπτη και τελευταία μέρα της συνάντησής μας στην Ξάνθη, που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/07, 6 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν επί τόπου και 7 που εντάχθηκαν εξ αποστάσεως μέσω Zoom. Καθώς αυτό σήμανε την κορύφωση των συναντήσεων στην Ξάνθη, η εστίαση στράφηκε στον προγραμματισμό της επερχόμενης σειράς συναντήσεων που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο μήνα.

Η συνάντηση ξεκίνησε με προβληματισμό σχετικά με τα βασικά σημεία της παραμονής μας στην Ξάνθη και περιγράψαμε την ατζέντα των προσεχών συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνέχειας και αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε κατά τις συζητήσεις μας στην Ξάνθη, δημιουργήθηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση των πιο κοινών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας.
Ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης επικεντρώθηκε γύρω από τα προγράμματα χρηματοδότησης που διατίθενται σε αυτές τις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της τεχνολογικής τους ικανότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με τη δέσμευσή τους με τέτοια προγράμματα, τονίζοντας τη σημασία της πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους για επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης και απόκτησης ταλέντων.
Στο πλαίσιο των δικτύων συνεργασίας, οι συζητήσεις περιστράφηκαν και γύρω από τη διερεύνηση τρόπων αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν ιδέες και στρατηγικές για την προώθηση διασυνοριακών συνεργασιών, χρησιμοποιώντας κοινές εμπειρίες, πόρους και ευκαιρίες αγοράς. Έμφαση δόθηκε στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας, στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και στον εντοπισμό αμοιβαία επωφελών έργων που προάγουν την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη και στις δύο περιοχές.