Τακτική συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον Τομέα Τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης

Πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης στις 07/03/2023 η τρίτη συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Τεχνολογίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν πέντε εκπρόσωποι του κλάδου.

Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε ειλικρινείς συζητήσεις σχετικά με τις επικρατούσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας, τονίζοντας θέματα όπως η απόκτηση ταλέντων, οι ελλείψεις δεξιοτήτων και το σημαντικό ζήτημα της διαρροής εγκεφάλων. Η ομάδα συζήτησε πιθανές λύσεις και στρατηγικές για τον μετριασμό αυτών των προκλήσεων, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην παροχή υποστήριξης και την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα.
Σημαντικό θέμα συζήτησης ήταν η ανησυχητική τάση της διαρροής εγκεφάλων στον τομέα της τεχνολογίας, με ειδικευμένους επαγγελματίες να εγκαταλείπουν την περιοχή για ευκαιρίες αλλού. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη για μια συντονισμένη προσπάθεια για τη διατήρηση ταλέντων και την προσέλκυση ειδικευμένου προσωπικού στην περιοχή.
Διερευνήθηκαν τρόποι με τους οποίους το Επιχειρηματικό Συμβούλιο θα μπορούσε να παρέμβει για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διατήρηση ταλέντων, προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και υπεράσπισης πολιτικών που ευνοούν την ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα.
Η συνάντηση παρείχε μια πλατφόρμα για εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του κλάδου, ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη ταλέντων και τη διαρροή εγκεφάλων. Προχωρώντας προς τα εμπρός, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν μέσω του Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την εφαρμογή λύσεων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του τεχνολογικού τομέα της περιοχής.