Πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου στον τομέα της Υγείας

Η δεύτερη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2023. και διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιχειρηματικό Συμβούλιο - BC 6275» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, Σύμβαση επιδότησης №B6.3a.18/13.04.2021. Διοργανωτές της ημερίδας ήταν ο σύλλογος «Ανάπτυξη πολιτισμικού τουριστικού περιβάλλοντος» – Δ.Ε. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΣ.

Η ημερίδα επικεντρώθηκε σε μια λεπτομερή ανάλυση της δομής και των βημάτων που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας επιχείρησης στον τομέα της κοσμετολογίας, ρίχνοντας φως στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες σε αυτόν τον κλάδο. Η συνάντηση ξεκίνησε με μια ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών στοιχείων για τη δημιουργία μιας επιχείρησης ομορφιάς. Θέματα όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, τα νομικά ζητήματα και οι οικονομικές πτυχές καλύφθηκαν λεπτομερώς, παρέχοντας στους μαθητές έναν οδικό χάρτη για την πλοήγηση στα πρώτα στάδια της επιχειρηματικότητας.
Η διαδραστική συζήτηση επέτρεψε στους μαθητές να μοιραστούν ανοιχτά τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους, ενισχύοντας ένα περιβάλλον συνεργασίας. Μαζί, διερευνήσαμε τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη βιομηχανία της κοσμετολογίας, που κυμαίνονται από ρυθμιστικά εμπόδια έως προκλήσεις διατήρησης πελατών. Ο στόχος ήταν να δοθεί στους μαθητές μια ρεαλιστική κατανόηση των εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίσουν και στρατηγικές για να τα ξεπεράσουν.
Σε μια στρατηγική κίνηση για την προώθηση της συνεργασίας, η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με μια εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο. Στους μαθητές παρουσιάστηκε μια διαδρομή σύνδεσης με άλλες επιχειρήσεις στον τομέα της κοσμετολογίας μέσω αυτής της πλατφόρμας, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενός δικτύου που προωθεί την υποστήριξη, την κοινή γνώση και τις συνεργατικές λύσεις.
Οι συζητήσεις και οι πρακτικές γνώσεις της ημέρας είχαν στόχο να απομυθοποιήσουν την επιχειρηματική διαδικασία για τους φοιτητές κοσμετολογίας, παρέχοντάς τους τόσο μια θεωρητική βάση όσο και πρακτικά εργαλεία για να ξεκινήσουν το επιχειρηματικό τους ταξίδι. Η εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Συμβούλιο χρησίμευσε ως ένα απτό βήμα προς τη δημιουργία συνδέσεων και την αξιοποίηση της συλλογικής σοφίας της κοινότητας της κοσμετολογίας.
Συνοψίζοντας, η επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη ήταν μια συνέχεια των προσπαθειών μας να ενδυναμώσουμε τους φοιτητές κοσμετολογίας για επιχειρηματικότητα. Αναλύοντας τις λεπτομέρειες της ίδρυσης μιας επιχείρησης, την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την εισαγωγή οδών συνεργασίας μέσω του Επιχειρηματικού Συμβουλίου, η συνεδρία είχε ως στόχο να παράσχει στους μαθητές τη γνώση και τις συνδέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή είσοδο στον επιχειρηματικό κόσμο της κοσμετολογίας.