В гр. Кавала се проведе редовно заседание на бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 21.06.2023г. в гр. Кавала се проведе редовна среща на участниците на бизнес съвет в сектор ВЕИ. Срещата беше организирана от сдруждение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Осмата среща на инициативата за възобновяема енергия се фокусира върху обсъждането на стратегии за насърчаване на растежа на програмата на Бизнес съвета. Участниците имаха за цел да оценят ефективността на предоставената до момента информация и да идентифицират възможности за по-нататъшно подобрение.

Участниците участваха в конструктивен диалог, фокусиран върху следните ключови области:
Оценка на програмата на Бизнес съвета: Участниците оцениха напредъка и въздействието на програмата на Бизнес съвета досега. Дискусиите бяха съсредоточени върху оценката на ефективността на предоставената информация, нивото на ангажираност между заинтересованите страни и постигането на целите на програмата.
Събиране на отзиви: Срещата даде възможност на участниците да споделят отзиви и идеи за своя опит с програмата на Бизнес съвета. Присъстващите обсъдиха уместността на споделената информация, полезността на съвместните инициативи и областите за подобрение.
Стратегии за растеж: Дискусиите се въртяха около стратегии за подобряване на растежа и устойчивостта на програмата на Бизнес съвета. Участниците проучиха начини за разширяване на членството, увеличаване на участието и привличане на нови заинтересовани страни, за да увеличат максимално въздействието и обхвата на програмата.
Оценка на предоставената информация: Участниците анализираха информацията, предоставена чрез програмата на Бизнес съвета, включително прозрения за пазара, регулаторни актуализации и възможности за сътрудничество. Дискусиите бяха фокусирани върху уместността, точността и полезността на информацията в подкрепа на растежа на бизнеса и вземането на решения.