Проведе се втора среща на Бизнес съвета в сектор Технологии в гр. Ксанти

Вторият ден от срещата в Ксанти с технологичния сектор продължи, като фокусът на дискусията за деня беше върху блокчейн технологията, представена от г-н Плиакоянис, който подчерта важността на работата в мрежа и сътрудничеството, особено със сходни компании в България.

На срещата беше представен изчерпателен преглед на блокчейн технологията, подчертавайки нейните приложения и потенциални ползи за бизнеса. Беше направено и представяне на подобни компании в България, като се подчерта стойността на работата в мрежа и партньорства за сътрудничество за стимулиране на иновациите и растежа в технологичния сектор. Участниците се включиха в дискусии относно продължаването на срещите в Ксанти, считайки, че е подходящо като централно място за присъстващите, особено тези с изследователски ангажименти в района през лятото. Беше единодушно договорено, че Ксанти ще бъде идеалното място за бъдещи срещи, с възможност за предаване на живо чрез Zoom за настаняване на отдалечени участници.
Освен това дискусиите бяха съсредоточени върху предизвикателствата, пред които е изправен гръцкият технологичен бизнес сектор, особено липсата на възприемане на технологии сред традиционните малки предприятия. Участниците признаха необходимостта от съгласувани усилия за преодоляване на тази празнина и подобряване на технологичната грамотност и интеграция между индустриите.

Продължавайки напред, участниците обещаха да продължат да проучват възможностите за сътрудничество с компании в България и други региони. Бяха направени и планове за започване на усилия за насърчаване на технологичното приемане сред традиционните малки предприятия, включително образователни инициативи и програми за подкрепа.
Заключение: Вторият ден от срещата в Ксанти демонстрира издръжливостта и ангажираността на участниците за напредък в технологичния сектор въпреки предизвикателствата. Чрез проницателни дискусии относно блокчейн технологията и възможностите за сътрудничество, присъстващите потвърдиха своята отдаденост към стимулиране на иновациите и насърчаване на растежа в гръцкия технологичен бизнес сектор.

Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.