В Ксанти се проведе първото заседание на Бизнес съвет в Технологичния сектор

Срещата на представителите на технологичния сектор се състоя на 19.06.2023г. в Ксанти беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

На първата среща с представители на технологичния сектор в Ксанти се акцентира върху навлизането в технологичния пейзаж на гръцкия пазар, насърчаване на разбирането относно необходимостта предприятията да се адаптират към развиващата се технологична ера чрез образование и проучване на пътища за сътрудничество, особено с България, за обмен на идеи и стимулиране на иновациите.

Акцентът на дискусията беше идентифицирането на нуждите в технологичната индустрия, породени от нововъзникващите технологии, мерките за киберсигурност и изграждането на инфраструктура, необходима за поддържането на технологичния напредък.

Важен аспект на дискусията се въртеше около нуждата на бизнеса да образова себе си и своята работна сила, за да се ориентира ефективно в бързо променящия се технологичен пейзаж. Участниците подчертаха необходимостта от непрекъснато учене, повишаване на уменията и преквалификация, за да се поддържа конкурентоспособността в дигиталната ера, като признаха, че образованието е от основно значение за стимулиране на успешната технологична интеграция.
Освен това дискусиите бяха съсредоточени върху възможностите за сътрудничество, особено с България, за обмен на идеи, споделяне на най-добри практики и участие в съвместни предприятия, които насърчават иновациите. Присъстващите признаха потенциала на трансграничните партньорства за стимулиране на взаимния растеж и задвижване на технологичния сектор напред.

Присъстващите се включиха активно в дискусиите, излагайки своите прозрения, опит и гледни точки относно технологичните нужди на гръцкия пазар. Имаше осезаемо чувство на ангажираност сред участниците да приемат технологичния напредък и да си сътрудничат ефективно, за да стимулират положителната промяна в сектора.

Първият ден от срещата в Ксанти с технологичния сектор послужи като безценна платформа за проницателни дискусии относно технологичните нужди и възможностите за сътрудничество в сектора. Докато присъстващите си тръгваха, те го направиха с подновена енергия и споделена решимост да оглавят иновациите и сътрудничеството, движейки растежа и напредъка на технологичния сектор в Гърция.