В гр. Комотини се проведе седма редовна среща на бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На седмата среща на бизнес съвета в сектор Здравеопазване, която се проведе на 12.06.2023г. в гр. Комотини, се актентира върху предизвикателствата, пред които са изправени малките предприятия в сектора на здравеопазването и проучване на нови европейски програми, насочени към предоставяне на подкрепа.

Участниците се включиха в задълбочен анализ на препятствията, пред които са изправени малките предприятия, включително ограничен достъп до финансиране, проблеми със спазването на нормативните изисквания и пазарна конкуренция. Въздействието на тези предизвикателства върху иновациите и растежа в сектора беше обстойно обсъдено.

Срещата хвърли светлина върху появата на нови европейски програми, предназначени да помогнат на малките предприятия да преодолеят тези пречки. Дискусиите се въртяха около критериите за допустимост, процеса на кандидатстване и потенциалните ползи, предлагани от тези програми, като финансови безвъзмездни средства, възможности за менторство и достъп до мрежови платформи.
Участниците обмениха идеи относно използването на тези програми за повишаване на конкурентоспособността, насърчаване на иновациите и улесняване на устойчивия растеж на малките предприятия в сферата на здравеопазването.

Срещата беше организирана от