Проведе се последното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителната промишленост

На 12.04.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Кирково се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС  в Агро – хранителния сектор.

Акцент на свободната дискусия беше новия Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, който ще има ключово значение за развитието на селските райони през следващите години.

Една от основните препоръки, заложени в стратегическия план е насърчаването на различни форми на коопериране между различните земеделски стопани.

Както отбеляза член на съвета, писъстващ на срещата, в община Кирково се забелязва засилване на интереса към пчеларството. С оглед на това, че повечето от стопанствата са малки – с не повече от 5-6 до 10 кошера, пчеларите в района отдавна говорят за кооператив – потребността на хората е насочена към осигуряването на подкрепа и стимулиране, съответно и на увеличаване на продоволствената обезпеченост.

В тази връзка е необходимо да се изградят правила за работа на бъдещото сдружение. По предложение на член на съвета, се взе решение да се потърси съдействието на общината за регулирането и управлението на коопреатива.