В гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване

На 12.04.2023 г. от 15:00 часа в гр. Кърджали се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Здравеопазване в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. За срещата беше ангажирана залата на сдружение  “Европа в диалог“, гр. Кърджали. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като остави време за кратко представяне на новите членове на бизнес съвета. Бяха отделени няколко минути за представяне на Правилника за работа на БС в сектор здравеопазване.

Темата на днешната дискусия бе неравномерното разпределение на аптеките в страната. Според участващите в заседанието, съществуващите аптеки в страната са напълно достатъчни да задоволят потребностите на населението. За съжаление обаче, голяма част от аптеките са ситуирани в големите градове и има цели общини, в които населението няма достъп до фармацевтични услуги.

Така стоят и нещата в област Кърджали, на чиято територия има множество разпръснати малки населени места, които са труднодостъпни и в тях не само, че няма постоянно действащи аптеки, но много често няма и лекари. Положението, в което се намират жителите им е буквално животозастрашаващо.

Често се налага кметовете/кметските наместници на населените места да набавят лекарствата, необходими на жителите на даденото населено място.

Трудно би могло да се намери изход от така създалата се ситуация, но член на съвета представи своята идея, която би могла донякъде да облекчи положението, а именно – да се предлагат лекарства, отпускани без рецепта, в магазините за хранителни стоки. Разбира се, това е мярка, която по никакъв начин няма да разреши проблема, но така голяма част от местното население ще се чувства малко по – спокойно.

Екипът по управление на проекта се ангажира със задачата да събере местните власти и фармацевти на кръгла маса, на която да се обсъдят проблемите в сектора и дели е възможно предложените от БС идеи да бъдат осъществени.