В гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъците

На 08.04.2023г. от 15:00 часа в град Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Управление на отпадъци в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители от сектор Управление на отпадъци от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше Зала 1 на ул. Тодор Александров №23 в гр. Благоевград. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с: мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като даде няколко минути за представяне на новите членове, след което обърна внимание на Правилника за дейността на Бизнес съвета.

Темата на свободната дискусия, която беше засегната на заседанието беше за правилното рециклиране на строителните отпадъци.

Въпреки енергийната, икономическа и демографска криза строителната индустрия продължава да държи високи позиции в икономиката на страната ни. Голяма част от спестяванията на хората в Благоевградска област биват влагани в някаква форма на строителство.

Членовете на съвета споделиха своя опит при депонирането на строителни отпадъци и трудностите, които срещат. По статистически данни в страната ни има едва 12 общински депа за строителен отпадък и 27 регионални депа за отпадък, като единствено регионалните функционират съгласно регламентираните в Наредба №8/24.08.2014г. нормативи. В тази връзка на фирмите в строителния бранш срещат все по-големи трудности да спазват разпоредбите на Европейския съюз и българското законодателство.

Членовете на съвета търсят съдействие от екипът по управлението на проекта за среща с местните власти, на която да доложат своите проблеми и да предложат решения, които според тях, с общи усилия могат да облекчат положението на предприемачите, както и да не поставят в риск околната среда.