В гр. Александруполис се проведе среща на представители на Туристическия сектор

На 10.04.2023г. в гр. Александруполис се проведе първа среща на представители на Туристическия сектор в Гърция. Срещата беше организирана от сдружение „Development of culture tourism environment“ – DE. CU.T.E.  по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract №B6.3a.18/13.04.2021г.

Срещата имаше за цел да обсъди ползите от сътрудничеството с български партньори в рамките на туристическата индустрия и да проучи ефективни комуникационни стратегии за придобиване на бизнес прозрения.частниците проучиха потенциалните ползи от сътрудничеството с български партньори в туристическата индустрия. Те обсъдиха възможности за съвместни маркетингови инициативи, трансгранични туристически пакети и програми за културен обмен за привличане на повече посетители и подобряване на цялостното туристическо изживяване.

Дискусиите бяха фокусирани върху значението на ефективните комуникационни стратегии за получаване на бизнес прозрения и насърчаване на сътрудничеството. Участниците обмениха идеи за използване на цифрови платформи, като социални медии, бюлетини по имейл и онлайн форуми, за комуникация с партньори и заинтересовани страни, споделяне на информация и събиране на обратна връзка.

Срещата завърши с ангажимента на участниците да проучат възможностите за сътрудничество с български партньори и да приемат ефективни комуникационни стратегии за придобиване на бизнес прозрения. Бяха идентифицирани точки за действие, включително създаване на комуникационни канали с български туристически агенции, организиране на съвместни промоционални събития и използване на цифрови инструменти за споделяне на информация и сътрудничество.