В гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Текстил

На 07.04.2023 г. от 17:00 часа в гр. Кърджали се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Текстил в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Осем представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на срещата. Заседанието на Бизнес съвета по Текстил се проведе в Залата на сдружение „Европа в диалог“, гр. Кърджали. Същата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Текстил. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Темата на свободната дискусия се завъртя около последствията от пандемията причинена от Ковид 19. За разлика от негативните отражения, които пандемията дава във почти всеки един отрасъл на икономиката на страната ни, текстилната индустрия отчита ръст на продажбите и търсенето на продукцията. По време на пандемията голяма част от предприятията преориентираха своето производство и започнаха да изработват предпазни облекла за редица лечебни заведения в страната и в чужбина. Високото качество на изработената продукция е предпоставка за увеличаването на поръчките и търсенето на готови продукти.

Това е голям плюс за икономиката в района, на представителите на бранша сигнализират за липсата на квалифицирана работна ръка и текучеството на кадри в сектора. Голяма част от добре обучените кадри търсят препитание в чужбина или в по – големите населени места на страната ни.

Екипът по управление на проекта сподели своя опит при организирането на информационни кампании, за предизвикване интереса на младите. Екипът пое ангажимент, заедно с представители на местната власт да съставят брошури, които да се разпространят в учебните заведения и младежките клубове на територията на областта.