В гр. Джебел се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии

На 07.04.2023 г. от 14:00 часа в гр. Джебел се проведе последното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Материали и технологии в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха седем представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Ангажирана беше заседателната зала на Община Джебел. Залата беше обезпечена технически, като беше оборудвана с мултимедия, преносим компютър, принтер, микрофон/и и озвучаване, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС в сектор Материали и технологии. След това стартира свободна дискусия по въпроси на членовете на БС.

Темата на днешната дискусия беше за въздействието, което все по – интензивните операции в добивната промишленост оказват върху околната среда. Дърводобива в района е добре развит и дава работа на голям брой хора, но присъстващите на заседанието се опасяват за негативните последици, отразяващи се на местната среда.

В тази връзка, представителите на сектора имат идеи да инициират, съвместно с представителите на местните власти, дни в които да се обновяват сечищата на територията областта. Идеята, която предложиха присъстващите е регулярно да се закупуват фиданки, които да бъдат засаждани на мястото на изсечените дървета.

Член на съвета предложи в гореописаната инициатива да бъдат включени, както представители на местната власт, така и представители на всички социални групи в общността. За разпространението и осъществяването на идеята, членовете на БС ще разчитат в голяма степен на помощ от местните власти .

Екипът по управление на проекта „прегърна“ идеята на присъстващите и пое ангажимент да запознае представителите на местните власти с нея.