В гр. Благоевград се проведе поредното редовно заседание на Бизнес съвет в сектор ВЕИ

На 08.04.2023г. от 15:00 часа в гр. Благоевград се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в сектор възобновяеми и енергийни източници в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

Петима представители на ВЕИ сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян присъстваха на така организираната среща. Заседанието на бизнес съвета стартира на време в присъствен режим. Срещата се проведе в Зала 1 на ул. „Тодор Александров“ – гр. Благоевград. Залата  беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, предпазни маски, както и вода, кафе, чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко отклонение за представяне на новите членове и кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор ВЕИ.

Фокус на свободната дискусия беше предизвикателството, което представлява свързването на електроцентралите към мрежа. Във връзка с изискванията, които ЕС има – до 2026г. всички нови публични, а след 2029г. и жилищните сгради да имат задължително фотоволтаични системи на покривите си, членовете на съвета изказаха своите притеснения за тежките процедури за присъединяване към електроразпределителните мрежи, разписани в българските нормативни актове.

Член на съвета направи съпоставка с процедурите предвидени в закона тук в България и тези, които са в Германия. Сподели своя опит, придобит от години работа в чужбина и разочарованието си от липсата на съдействие и ясно разписани правила в страната ни.

На фона на все по – развиващия се сектор и увеличеното търсене е необходимо да се предприемат бързи и ефективни действия, които да подпомогнат собствениците на малък и среден бизнес.

Във връзка с гореописаното е необходимо да се проведат редица срещи с властите на местно, регионално и национално ниво и да се обсъдят промени в нормативната уредба, които да спомогнат за развитието на ВЕИ сектора.

За съжаление в сложната политическа обстановка, в която се намира страната, проблеми от подобен тип остават нерешени за дълго време.

Екипът по управление на проекта пое ангажимент да положи усилия, за да представи исканията на съвета на представителите на местните власти и да организира срещи с тях, за да се чуят предложенията и исканията на всички заинтересовани страни.