Проведе се последно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 28.03.2023 г. от 16:00 часа в с. Баните се проведе последно редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата се проведе в заседателната зала на Община Баните. Същата беше обезпечена технически с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като представи новите членове на съвета и даде  кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор Туризъм.

Темата на свободната дискусия беше за довеждащата до общината инфраструктура.

С. Баните е утвърден балнеоложки курорт от национално и международно значение. Уникалните характеристики на водата в селото привличат нуждаещи се от рехабилитация и лечение. Красивата природа, забележителностите и древната история добавят допълнителни условия за развитие на туризма в региона.

Според присъстващите членове на съвета единствения минус, който изиграва съществена роля в развитието на МСП е довеждащата инфраструктура. Закътано в Средните Родопи, селото е трудно достижимо – пътят е дълъг, с множество завои и много хора се отказват да пътуват именно заради отдалечеността му.

По – краткия маршрут минава през с. Лъки, но пътя е осеян с дупки и прехода през него е с риск – повредата на пътното превозно средство, а често и с риск за живота.

Затова и присъстващите членове на БС направиха предложение да се организира среща с представителите, както на местните власти, така и на пътните агенции, за да се потърси решение на проблемите.