В с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро – хранителния сектор

На 25.03.2023 г. от 10:30 часа в залата на читалище „Проф. д-р Асен Златаров 1927“, с. Смилян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет в Агро-хранителния сектор в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на сектора от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Залата за провеждане на срещата беше обезпечена технически, като беше оборудвана – мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като направи кратко представяне на Правилника за работа на БС  в Агро – хранителния сектор .

Темата на текущата дискусия беше отглеждането на смилянски боб в района. Основен поминък на хората от населените места по горното поречие на река Арда, отглеждането на фасул е с традиции, останали непроменени вече повече от 250 години. За съжаление, това е семейна традиция и все още отглеждането на смилянски фасул се прави от малки стопанства и на малки площи – производството му далеч не е достатъчно, за да задоволи търсенето.

Член на присъстващите сподели с екипа по управление на проекта, че в последните няколко години срещат доста трудности, започвайки с промяната на климатичните условия. За добра реколта е необходимо да се запази баланса между температурата и влажността на въздуха. В последните няколко години, като резултат от глобалното затопляне на въздуха, се забелязват отклонения в качеството на реколтите. Това, заедно с пандемията от Ковид 19 и обезлюдяването на района са фактори, които сериозно застрашават традиционното отглеждане на смилянски боб от изчезване.

Голяма част от присъстващите са на мнение, че като продукт със защитено наименование, който популяризира страната ни, е необходимо държавата да се включи по – активно и да подпомага повече сектора.  В тази връзка е необходимо да се установят адекватни законови и регулативни мерки, които да предотвратят измамите и злоупотребите със защитеното наименование на фасула.

Във връзка с гореописаното, екипът по проекта сподели опита си от предишни заседания на бизнес съвета в Агро – хранителната индустрия и накратко разказа на присъстващите как биха могли да застраховат реколтата си. Екипът обясни за не съвсем благоприятните условия, които дават застрахователните компании на  производителите, все пак това е някаква компенсация за нереализираните разходи.

Съвета взе решение заедно с екипа по управлението на проекта, да отправят своите идеи към представители на местните власти.