Проведе се редовно заседание на Бизнес съвет в сектор Туризъм

На 24.03.2023 г. от 16:00 часа в гр. Смолян се проведе редовно заседание на Бизнес съвет касаещ сектор Туризъм в пограничните области Благоевград, Хасково, Кърджали и Смолян, като дейността се осъществява по проект “Business Council – BC 6275” финансиран от програма INTERREG V/A GREECE-BULGARIA 2014-2020, Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021г.

На срещата присъстваха петима представители на Туристическия сектор от пограничните области Хасково, Кърджали, Благоевград и Смолян. Срещата се проведе в Зала „Ротари“, хотел „Кипарис алфа“ – гр. Смолян. Същата беше обезпечена технически с мултимедия, преносим компютър, принтер, както и информационни табели, банер и презентационни материали, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и публичност на програма Interreg V/A Greece-Bulgaria 2014-2020. В допълнение бяха осигурени дезинфектанти, както и вода, кафе и чай за обезпечаване на кафе-паузата на събитието.

Модераторът на събитието приветства всички присъстващи и даде старт на събитието, като представи новите членове на съвета и даде  кратка информация по отношение на Правилника за работа на БС  в сектор Туризъм.

Тема на свободната дискусия беше не осъщественото пускане на КПП „Рудозем – Ксанти“. Член на съвета изрази мнението на всички присъстващи, че това е голяма спънка за бизнеса в района и от двете страни на границата.

С въвеждането на обекта в експлоатация ще доведе до повишаване на човекопотока в района и  популяризирането на балнеосанатариума в Рудозем.

Члена на съвета сподели с присъстващите, че при по – добра реклама на града ще се привлекат повече туристи и ще има възможност за равитието на различни видове туризъм (напр. риболовен – през град Рудозем минават три реки).

Присъстващите взеха решение да отправят предложение към местните власти за направата на брошури с кратка информация за забележителностите и услугите, които се предлагат в района на Рудозем с цел популяризирането на района като туристическа дестинация.